Curatieve fase

Hierbij is alles gericht op het bestrijden van de kanker, door bijvoorbeeld een operatie, bestraling en/of chemotherapie. De begeleiding van de gespecialiseerde diëtist is in deze fase vooral gericht op het handhaven (of verbeteren) van de voedingstoestand, waarbij extra aandacht besteed wordt aan het oplossen of verminderen van voedingsgerelateerde problemen. Tevens wordt er gekeken of er geen voedingstekorten ontstaan om de behandeling beter aan te kunnen.

Herstel fase

Bij de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, controle over activiteiten van het dagelijkse leven en de kwaliteit van leven.

De begeleiding van de gespecialiseerde diëtist tijdens deze fase is er op gericht om in een goede voedingstoestand te komen/blijven en het oplossen of verminderen van voedingsgerelateerde problemen. Een goede voedingstoestand is essentieel voor een optimaal herstel en behoud van spiermassa.

Palliatieve fase

De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal, wanneer de patiënt te horen heeft gekregen dat de behandeling niet meer gericht is op genezing.

De begeleiding van de gespecialiseerde diëtist is in deze fase vooral gericht op het handhaven (of verbeteren) van de voedingstoestand, waarbij extra aandacht besteed wordt aan het verminderen/reduceren van voedingsgerelateerde problemen/symptomen.

Terminale fase

In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal.

De begeleiding van de gespecialiseerde diëtist is in deze fase vooral gericht op het maximale welbevinden en het oplossen van en/of om kunnen gaan met klachten die betrekking hebben op de voeding. De diëtist kan ondersteunen bij het samenstellen van een “comfortvoeding” waarbij het vooral gaat om wat de patiënt kan of wil eten.

 

NOZ-netwerk-oncologische-zorg-dietist-hulp-kankerpatienten-1200x500